Baanregels en local rules

De leden van Golfclub Landgoed Nieuwkerk als ook de gasten zijn gebonden aan regels wanneer zij gebruik maken van de faciliteiten van de club. De basis van dit reglement ligt bij de Etiquette Regels zoals te vinden in het Regelboekje. Daarnaast gelden er de nu volgende regels.

Toegang tot de baan.

1. Golfers met hcp van 54 of lager. Deze hebben toegang tot de baan zonder begeleiding.

2. Golfers met baanpermissie
a. (proef)leden Golfclub Landgoed Nieuwkerk. De eerste 4 ronden onder begeleiding van een buddy, daarna zonder begeleiding mits beoordeling golfvaardigheid en toestemming van de pro
b. niet (proef)leden Golfclub Landgoed Nieuwkerk (waaronder ook begrepen deelnemers golfschool) hebben geen toegang tot de baan, tenzij omnder begeleiding van onze pro.

3. Golfers zonder baanpermissie.
a. Deelnemers golfschool Golfclub Landgoed Nieuwkerk hebben alleen toegang tot de baan onder begeleiding van de pro
b. Niet deelnemers golfschool Golfclub Landgoed Nieuwkerk hebben geen toegang tot baan.

Starttijden en standing.

 1. de speler dient zich bij aankomst te melden in het clubhuis. De, starttijd wordt bepaald door de ballenspiraal op de eerste Tee, tenzij een groep een starttijd heeft gereserveerd of toegewezen heeft gekregen.
 2. Sponsoractiviteiten (met goedkeuring van het bestuur) en wedstrijden kunnen leiden tot tijdelijke sluiting van de baan.
 3. De speler dient te starten op Hole 1 tenzij de marshal toestemming geeft op een andere hole te starten.
 4. Spelers die op hole 1 gaan starten dienen te ritsen met eventuele spelers die van hole 9 komen volgens het ritsregelement gepubliceerd op de starthut.
 5. Indien een partij die achttien holes speelt een pauze inlast na hole 9 verliest die partij zijn standing en moet op zijn beurt wachten alsof die partij op hole 1 wil starten.
 6. Baanpersoneel en de Pro hebben altijd voorrang.

Speeltijden.

Van april tot en met oktober geldt de regeling:

 1. De baan is open van 7.30 tot zonsondergang.
 2. Indien er een wedstrijd gepland is, wordt de eerste tee een half uur voor de wedstrijd gesloten. De baan is weer open nadat het bordje “TEES GESLOTEN” door de wedstrijd cie. is verwijderd.

Gedragsregels.

 1. Leg plaggen terug en repareer pitchmarks, ook van anderen.
 2. Betreed bunkers vanaf de lage kant en hark deze voor het verlaten aan. Hark het zand niet alleen naar de lage kant maar ook van je af. Leg de hark terug in de bunker met de tanden in de richting van de green.
 3. Laat de vlaggenstok niet op de green vallen en beschadig de hole niet. Plaats de vlaggenstok goed terug.
 4. Rijd niet met de golfkar tussen de bunker en de green, en niet over de apron. Tijdelijke afzettingen mogen worden verwijderd indien zij het spel hinderen, maar dienen na de slag te worden hersteld.
 5. Delen van de baan, afgezet met kettingen zijn verboden terrein voor golfkarren en buggy’s
 6. Laat bij het zoeken naar de bal de kar op de fairway staan zodat een achterop komende flight weet waar U bent. Laat tijdig door.
  Speel een “provisionele bal” als U denkt dat Uw eerste bal moeilijk te vinden zal zijn.
 7. Buggy’s dienen op de aanwezige paden te rijden en de dwanglijnen in de baan te volgen. Het is streng verboden met een buggy op de apron te komen of tussen de bunker en de green door te rijden.
 8. Vermijd sprinklerkoppen en wateraansluitpunten in de baan. Ontzie de “mounts”, vooral met buggy’s
 9. In de wintermaanden is het bij rode vlaggen op de greens verplicht op de wintergreens te spelen en is het betreden van de zomergreens verboden. Niet in gebruik zijnde wintergreens zijn GUR en dienen te worden ontweken.
 10. Het is verboden in de vijvers naar ballen te vissen, met uitzondering van de eigen bal ter identificatie.
  Aanwijzingen van de marshal dienen onverwijld opgevolgd te worden.
 11. Roken in de baan is toegestaan tenzij in tijden van droogte op de start hut anders is aangegeven en mits er geen peuken in de baan worden achtergelaten.

Local rules

 • Buiten de baan wordt aangegeven door de afrastering van het terrein en door palen met witte
  koppen.
 • Markeringen in de baan zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd.
 • Aangepaalde bomen en hun boomspiegels zijn vaste obstakels.
 • Routegeleidekettingen en hun steunen alsmede harken en stenen in bunkers zijn losse obstakels.
 • (Delen van) oude greppels, indien niet als hindernis gemarkeerd zijn door de baan.
 • De boom op hole 8/17 voorbij de sloot, omwikkeld met gaas, dient als een vast obstakel te
  worden beschouwd.
 • Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen, blauwe linten aan bomen of
  omgeven met een ononderbroken blauwe lijn. De speler is verplicht de belemmering door GUR
  te ontwijken.
 • Paden en wegen zijn integraal deel van de baan, behalve de oprijlaan.
 • Houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen.
 • Bij (laterale) waterhindernissen mag niet de rechte lijn tussen de twee palen als grens worden
  aangemerkt. Als grens geldt de natuurlijke grens ter hoogte van de palen in het talud.
  Indien de bal van een speler in de waterhindernis ligt welke zich bevindt links van de green van
  hole 7/16 of achter de green van hole 5/14, 7/16 of 9/18, mag de speler handelen volgens regel
  26-1a of met één strafslag droppen binnen 2 stoklengten van de paal, gemerkt met “DZ”.
 • Mierenhopen in het bos zijn beschermd gebied en dienen als GUR te worden beschouwd.
 • Het gebruik van hulpmiddelen die uitsluitend afstand meten is toegestaan.

Straf voor overtreding van de plaatselijke regels:
Matchplay: verlies van de hole.
Strokeplay: twee strafslagen.
Afstandpalen en tegels geven de afstand tot midden green aan.