Bestuur

Bestuur
bestuur@golfclublandgoednieuwkerk.nl
Paul Ritzen,  voorzitter
Ineke van der Eerden -Claassen, secretaris
Ries van der Linden, penningmeester
Huub de Pont, lid
Jean Willems, lid

Raad van Toezicht
Martin Schalken, voorzitter
Paul van der Werf
Peter Schalk

Directie
Wim Hamerlinck  / Martijn van de Louw

Raad van Commissarissen
Rob van den Nouweland
Geert van Alphen