Commissies

Onderstaand treft u de links aan naar de diverse commissies die binnen de Golfclub actief zijn:

Baan commissie

Joost Wagemakers, voorzitter
Gunilla Castelein
Wil Hamerlinck

baancie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De Baan commissie houdt zich bezig met de bewaking van de kwaliteit van de golfbaan. Zowel het onderhoud als aanpassingen en vernieuwingen horen tot het territorium van deze commissie. In het kader van haar taak draagt de commissie tevens de verantwoordelijkheid voor het gebruik en onderhoud van het machinepark waarover de club beschikt en de inzet van het baanpersoneel.

Wedstrijd commissie

Wil Staffhorst, voorzitter
Paula Wagemakers, secretaris
Gerrit van Raak, penningmeester
Wim van Liempt
Cor van Pinxteren
Thérèse de Kort
Huub de Pont
Hennie van Unen
Peter Schellekens
Bert Bogaard

De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van wedstrijden in clubverband. Jaarlijks terugkerende evenementen als de Presidentscup, maar ook de maandbeker competitie en de clubkampioenschappen in de diverse disciplines (strokeplay, matchplay) horen tot hun aandachtsgebied. De wedstrijdcommissie stelt de inschrijving voor wedstrijden en kampioenschappen open , regelt de indeling en startvolgorde en stelt de uitslag vast. Meestentijds zorgt zij ook zelf voor de prijsuitreiking…

Handicap & regel commissie

Hans Festen, voorzitter / theorie examens
Paula Wagemakers, clubreferee
Hans de Rooij, coordinator marshals

Christine Eijlander, hcp-registratie

De Handicap en Regel Commissie heeft een brede taak binnen de vereniging.
Zij draagt zorg voor een adequate registratie van de individuele handicaps van de leden en de melding van mutaties daarvan bij de NGF. Daarnaast verzorgt de commissie de theoretische opleiding voor het Golf Vaardigheid Bewijs (GVB) en neemt zowel theoretische als praktische GVB examens af.
Ook het bijhouden van de regelkennis van de leden ligt op het terrein van de Handicap en Regel Commissie. Niet alleen door het organiseren van regelavonden voorafgaande aan het competitieseizoen, maar ook door het plaatsen van regel gerelateerde stukjes in het clubblad, de Shank.
De Commissie zorgt voor de aanwezigheid van referees bij belangrijke wedstrijden en houdt intensief contact met de NGF en de baancommissie indien aanpassingen van de baan en periodieke evaluatie van de strokeindex een andere Course en Slope rating opleveren met de daarbij behorende correcties voor de handicap verrekening.

Flora & Fauna commissie

Hans de Kort, voorzitter
Rob van den Heuvel
Gerrit Jan Croon
Hans Festen, adviseur Flora

floracie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De commissie adviseert de baancommissie en greenkeepers over zaken betreffende de flora en fauna van de baan.

Begin 2007 is het Bomen Beheer Plan tot stand gekomen. Jaarlijks worden begin maart de vogelkastjes geïnspecteerd en daarvan wordt een verslag gemaakt. De vogeltjes raken dan weer druk in de weer om een nestkastje te veroveren. Begin mei vindt er, in het kader van de Nationale Golfcourse Birdwatching Day een jaarlijkse telling plaats van de diverse vogels op en rondom de baan. We starten dan bij zonsopgang een rondgang, onder deskundige leiding, met een aantal zeer betrokken leden.

ICT commissie

Jan Vollaers
Ries van der Linden

ictcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De Commissie voor “Informatie en Communicatie Technologie” houdt zich bezig met alles wat met internet, automatisering, telefonie e.d. te maken heeft binnen de vereniging. Het betreft voornamelijk apparatuur en infrastructuur waarvan de meeste leden zich nauwelijks bewust zijn van het bestaan daarvan, maar die onontbeerlijk is op een eigentijdse golfbaan en waarvan het hoogst ergerlijk is wanneer zij niet optimaal functioneert.

Jeugd commissie

jeugdcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

Mari Berkers, voorzitter
Ton Willems
Ruben van Alten
Peter Schellekens

De Jeugd commissie probeert de nodige aandacht te geven aan het reilen en zeilen van de jeugd binnen de vereniging. Spelplezier en aanleren van basisvaardigheden en technieken hebben veel aandacht maar ook de wat gevorderde jeugdleden worden niet vergeten. In dat kader organiseert de jeugdcommissie trainingen en wedstrijden voor de jeugd en probeert waar mogelijk jeugdspelers te laten integreren in clubwedstrijden en wedstrijden in NGF verband.

Juridische commissie

Piet Hein Peters
Albert Vermeulen

De Juridische commissie staat het bestuur bij in zake waar het gaat om wet- en regelgeving en de toepassing en interpretatie van statuten en reglementen.
Tevens adviseert de commissie het bestuur ten aanzien van nieuwe en bestaande contracten en overeenkomsten met derden.

Competitiecommissie

Ad Naber (tel.: 06-30810421)
Jan Vollaers (tel.: 0654267294)

De competitiecommissie regelt alle zaken die met de NGF competitie te maken hebben.

Dat is een gezellige competitie die plaats vindt in april. De wedstrijdvorm is matchplay in verschillende vormen. Het is toegankelijk voor handicap 36 tot 0. Er zijn wedstrijden op verschillende dagen van de week.

Wil je meer info, of in contact komen met een competitieteam, bel dan een van bovenstaande nummers. Wij helpen je graag verder.

Diescommissie

Paul Ritzen – voorzitter
Ans Segers
Jopie van Esveld

Oftewel de “feestcommissie”. De commissie houdt zich bezig met het organisatie met de festiviteiten rond de(ver) jaardag van de club, die een vijfjaarlijks hoogtepunt kennen, wanneer in enig jaar weer een lustrum valt te gedenken. Aangezien de golfclub is opgericht op 22 januari 1985, is dat laatste het geval in alle jaren die op een 0 of een 5 eindigen….

Commissie Herendag

Jos Berendsen (voorzitter)
Wil Staffhorst
Henk Anbergen
Hans Bruijns
Theo Damen
Ad Naber
Cees Muskens
Sjac Coremans

De Commissie Herendag organiseert in het seizoen iedere woensdag een wedstrijd voor de leden van “de Herendag”.

Commissie Damesdag

Helma Molthoff (voorzitter)
Carla Brenninkmeijer
Marjo Kluijtmans
Mieke de Wijs
Mariet van Bommel
Ton Dröge
Marie-Louise Gijswijt
Anny van Helvert

De Commissie Damesdag organiseert in het seizoen iedere dinsdag een wedstrijd voor de leden van “de Damesdag”.

Seniorendag commissie

Jopie van Esveld
Ingrid Eissens
Margy Drijver
Helma Molthoff

De Commissie Seniorendag dag organiseert in het seizoen iedere laatste vrijdag van de maand een wedstrijd voor de senioren van onze club.

ZAC commissie

Joost Wagemakers
Carlijn Eras
Marlène Huijbregts

De commissie ZAC organiseert in de zomer vanaf eind mei tot en met half augustus 7 wedstrijden. Deze vinden plaats een maal per 2 weken op de donderdagavonden vanaf 17.00 uur.

Leden kunnen zich in teamverband inschrijven met een maximum van 9 leden. De teams kunnen zich vanaf 1 april inschrijven met een maximum van 14 teams.