Greenfee beleid

Uitgangspunten

Gastspelers zijn van belang voor Gofclub Landgoed Nieuwkerk. Zij vormen een prima ondersteuning bij de ledenwerving en zij dragen bij aan een financieel gezonde exploitatie. Het bieden van voldoende ruimte voor gastspelers en een gastvrije ontvangst en bejegening zijn daarom van belang.

 • De vrije starttijden voor de leden zijn een groot goed dat gekoesterd moet worden.
 • Verenigingsactiviteiten, zoals damesdag, herendag, wedstrijden en competitie hebben uiteraard altijd voorrang.
 • Wachttijden bij de start, de doorkomst of in de baan moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Hieruit volgt dat er sprake moet zijn van een beleid dat zorgt voor een evenwichtige spreiding van gastspelers over de dag, rekening houdend met de programmering van verenigingsactiviteiten waarbij de vrije startijden voor leden zo goed mogelijk gewaarborgd blijven. Om dat te bereiken zijn de volgende afspraken gemaakt.

Aantal reserveringsboekingen

 • Er wordt bij de reserveringsboeking een onderscheid gemaakt tussen individuele spelers  en groepen. Aanmeldingen tot maximaal 5 spelers per dag worden als individueel beschouwd, daarboven is sprake van een groep.
 • Voor groepen geldt een maximum aantal inschrijvingen per dag van 20 spelers en een maximale groepsgrootte van 15 spelers. Bij het bepalen van de omvang van de groep worden clubleden meegerekend.

Starttijden

 • Starttijden worden op het hele uur afgegeven. Per uur kan slechts 1 groep of maximaal 5 individuele spelers starten. Indien een groep uit meer dan 12 spelers bestaat, worden in het daarop volgende uur geen gastspelers gestart.
 • De gezamenlijke exact handicap van een flight kan maximaal 100 bedragen.
 • Starten is toegestaan vanaf 9.00 uur. Voor groepen geldt een startverbod tussen 12.00 en 13.00 uur.

Procedure

 • Het secretariaat is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de afspraken.
 • Op werkdagen worden alle aanvragen tussen 9.15 en 12.30 uur behandeld en afgehandeld door het secretariaat. Buiten deze tijden worden aanvragen behandeld door de caddymaster. Voor groepsboekingen geldt dat door de caddymaster slechts informatie kan worden verstrekt. De caddymaster legt het verzoek ter beoordeling voor aan het secretariaat. Een definitieve boeking  wordt zo spoedig mogelijk door het secretariaat  bevestigd.
 • De caddymaster is gastheer en verantwoordelijk voor een goede ontvangst en verzorging van de gastspelers.