Wedstrijdreglement

Wedstrijden worden georganiseerd door de Wedstrijdcommissie van GC Landgoed Nieuwkerk of een door deze commissie aangewezen Wedstrijdleider, die zich op zijn beurt kan laten bijstaan door een of meer Assistent-wedstrijdleider(s). De wedstrijdleiding zal in principe uit twee personen bestaan.

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens:

  • de “Rules of Golf” zoals die zijn vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews.
  • de “Local Rules”, zoals die van kracht zijn op de course van Golfclub Landgoed Nieuwkerk.

De wedstrijdleiding dient te handelen naar, c.q. toe te zien op de naleving van de wedstrijdbepalingen zoals die zijn vastgesteld in de Regels 33 en 34 van de “Rules of Golf”.

Deelname aan wedstrijden staat open voor leden van de Golfclub Landgoed Nieuwkerk.
Zij die zich inschrijven voor wedstrijden, die door de Wedstrijdcommissie GC Landgoed Nieuwkerk worden georganiseerd, worden verwacht bekend te zijn met de voorwaarden waaronder zij aan die wedstrijden deelnemen.

Wedstrijden worden bekend gemaakt door de wedstrijdcommissie GC Landgoed Nieuwkerk via de wedstrijdkalender, die op het publicatiebord in de hal van het clubhuis zal worden opgehangen en op de website wordt gepubliceerd.
Hierop wordt naast de speeldatum tevens vermeld de naam van de wedstrijd, de spelvorm en de categorie voor wie de wedstrijd bestemd is.

Inschrijven voor de wedstrijden moet via de P.C. in het clubhuis of via de website van de club www.golfclublandgoednieuwkerk.nl. De inschrijving start 1 maand voorafgaand aan de wedstrijd tot 48 uur voor aanvang daarvan. Bij de inschrijvingen info is vermeld vanaf welke tee gespeeld wordt en of er inschrijfgeld is verschuldigd.
Afmelden kan tot het moment van sluiten van de inschrijftermijn via de P.C. in het clubhuis of via de website. Daarna kan alleen afgezegd worden in overleg met de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding kan beslissen, dat het inschrijfgeld niet meer verschuldigd is.
Dit geldt ook voor afmelden nadat de indeling gemaakt is. Wordt om onduidelijke redenen meerdere malen afgezegd, dan heeft de wedstrijdcommissie namens het bestuur de bevoegdheid sancties op te leggen. Dit geldt ook bij wegblijven zonder afmelding.
Beroep is mogelijk bij het bestuur.

Wedstrijdindelingen worden ruim van tevoren bekend gemaakt via een startlijst. De starttijden zijn te zien op de website of via de pc in het clubhuis.
De startlijst wordt ook opgehangen op het publicatiebord in het clubhuis.

Iedere deelnemer is verplicht zich ten minste 15 minuten voor zijn starttijd bij de wedstrijdcommissie te melden en ten minste 5 minuten voor de starttijd op de eerste
tee te zijn. (Zie regel 6-3).
Het is verplicht de scorekaarten voor aanvang van de wedstrijd uit te wisselen. De marker staat ook op de scorekaart vermeld.
Speelt men een wedstrijd met een zgn. neary en/of longest; voor de neary geldt dat de bal op de green of in de hole moet liggen (tenzij anders aangegeven) en voor de longest geldt dat de bal op de gerelateerde fairway moet liggen. De Neary en de Longest gelden voor de Heren die van Wit of Geel hebben gespeeld en voor de Dames die van Geel of Rood hebben gespeeld.

De wedstrijdcommissie zorgt ervoor dat de uitslag van de wedstrijd binnen een half uur na binnenkomst van de laatste flight bekend is (uitgezonderd wedstrijden over meer ronden) tenzij de wedstrijdcommissie een ander tijdstip heeft bekend gemaakt.
Van de deelnemers wordt verwacht tot het bekend maken van de uitslag aanwezig te blijven; om gewichtige redenen kan in overleg met de wedstrijdcommissie daarvan afgeweken worden.
De prijs vervalt indien de winnaar niet meer aanwezig is. De officiële vermelding blijft gehandhaafd met de daarbij behorende trofee.

Bij gelijke eindstand in een wedstrijd geldt de volgorde, beste score over de laatste9 holes, daarna 6 holes, verder 3 en ten slotte de laatste hole. Indien dan nog geen winnaar bekend is, dan is degene met de laagste handicap winnaar. Mocht ook de handicap gelijk zijn dan beslist het lot. Bij SHOTGUN wedstrijden wordt gekeken naar het resultaat op de holes 10/18 daarna 13/18, 16/18 en 18.

Bij Strokeplay wedstrijden zonder handicap verrekening wordt bij gelijke stand om de winnaar te bepalen een sudden death play-off gespeeld. Vooraf is per wedstrijd bepaald over welke holes.

Bij gelijke eindstand over meerdere wedstrijden is winnaar degene met de laagste handicap en bij gelijke handicap beslist het lot.
Geschillen worden opgelost door de wedstrijdcommissie, zonodig in overleg met een referee. Uiteindelijk is beroep mogelijk bij het bestuur van GC Landgoed Nieuwkerk,
welke uitspraak bindend is.

In bijzondere omstandigheden, dit door de wedstrijdleiding te bepalen, heeft de leiding het recht om:

  • de wedstrijd af te gelasten, onder restitutie van het betaalde inschrijfgeld.
  • de wedstrijd te onderbreken of te bekorten.
  • de wedstrijdvorm te wijzigen.
  • bij minder dan 12 spelers de wedstrijd af te gelasten.

Non-qualifying verklaren van de wedstrijd door de wedstrijdleiding kan alleen voorafgaand aan de wedstrijd.

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
Alle georganiseerde wedstrijden vallen onder dit reglement.

De Wedstrijdcommissie Juli 2016.